Tư vấn Startup-Khởi nghiệp Miễn Phí

Chương trình Tết ấm cho người vô gia cư

vogiacu
Mục đích: Giúp người vô gia cư tại Hà Nội có 1 cái Tết ấm hơn.
Đơn vị tổ chức:
Quỹ khuyến học Trần Hiếu (http://tranhieu.org)
Đồng tổ chức CLB Khởi nghiệp trẻ YCS (http://startupvietnam.org)
Nội dung:
Giai đoạn 1: Từ 17/12 đến 25/12 Thu thập quần áo cũ + bánh ngọt
Giai đoạn 2: Từ 25/12 đến 30/12 Phát quần áo cũ và bánh cho người vô gia cư ở HN

Người chịu trách nhiệm : Trần Hiếu (TranHieu.vn)
Liên hệ đóng góp cho chương trình:
Trợ lý 01: Lê Văn Bách .Tel: 0943.28.04.28.
Trợ lý 02: NA NA .Tel: 0938.236.991.

5939 Total Views 2 Views Today

Chủ Tịch YCS

Câu lạc bộ Khởi Nghiệp Trẻ ( YCS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>